Vědecký výbor

Vědecký výbor garantuje odbornou úroveň kongresu a hodnotí jednotlivé kazuistiky. Jeho členové předsedají jednotlivým sekcím kongresu.

Toto je složení vědeckého výboru kobgresu ročníku 2018, letošní složení záhy doplnímě

Předseda vědeckého výboru:

 • emeritní prim. MUDr. Pavel Havránek - Interní odd. Nemocnice České Budějovice a.s.

Členové vědeckého výboru

 • prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. - děkanka ZSF JU
 • prim. MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D. - Neurologické odd. Nemocnice České Budějovice a.s.
 • prim. MUDr. Marie Pešková - Interní odd. Nemocnice České Budějovice a.s.
 • prim. MUDr. Petr Pták, Ph.D. - Chirurgické odd. Nemocnice České Budějovice, a.s., ZSF JU
 • Mgr. Ivana Chloubová, proděkanka ZSF JU
 • Mgr. Lenka Klímová - Vrchní sestra, Gastroenterologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.
 • MUDr. Jaroslav Kratochvíl, ZZS JČK, Letecká záchranná služba
 • Mgr. Monika Kyselová - Hlavní sestra, Nemocnice České Budějovice a.s.
 • prim. MUDr. Vladislav Smrčka - Dětské odd., Nemocnice České Budějovice a.s.
 • prim. MUDr. Bohuslav Kuta, MBA - ARO, Nemocnice České Budějovice a.s.
 • MUDr. Daniel Mahovský - Traumatologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.
 • prim. MUDr. Ivo Horný - Interní oddělení, Nemocnice Strakonice, a.s.
 • prim. MUDr. Vít Lorenc - ARO, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
 • prim. MUDr. Ladislav Gergely - Interní odd., Nemocnice Písek, a.s.
 • prim. MUDr. Václav Chmelík - Infekční oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.
 • mgr. Pavel Procházka - Vzdělávací a výcvikové středisko, ZZS JČK, ZSF JČU 
TOPlist