Vědecký výbor

Organizační výbor kongresu:

MUDr. Tomáš Hauer – vedoucí organizačního výboru

Bc. Iva Nováková, MBA

Mgr. Blanka Záleská

 

Vědecký výbor garantuje odbornou úroveň kongresu a hodnotí jednotlivé kazuistiky. Jeho členové předsedají jednotlivým sekcím kongresu.

Toto je složení vědeckého výboru kobgresu ročníku 2018, letošní složení záhy doplnímě

Předseda vědeckého výboru:

  • emeritní prim. MUDr. Pavel Havránek - Interní odd. Nemocnice České Budějovice a.s.

Členové vědeckého výboru

emer. prim. MUDr. Pavel Havránek – předseda, Interní odd. Nemocnice České Budějovice a.s.

prim. MUDr. Marie Pešková - Interní odd. Nemocnice České Budějovice a.s.

MUDr. Milan Kobza - Chirurgické odd. Nemocnice České Budějovice a.s., ZSF JU

prim. MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D. – Neurologické odd., Nemocnice České Budějovice, a.s.

prim. MUDr. Aleš Chrdle - Infekční oddělení, Nemocnice České Budějovice a.s.

prim. MUDr. Ladislav Gergely – Interní oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.

prim. MUDr. Vít Lorenc – ARO, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

prim. MUDr. Ivo Horný - Interní odd., Nemocnice Strakonice a.s.

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. – předseda představenstva, Nemocnice České Budějovice, a.s.

MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D. – Neurochirurgické odd., Nemocnice České Budějovice, a.s.

MUDr. Tomáš Hauer – Cévní Centrum České Budějovice s.r.o., Nemocnice České Budějovice, a.s.

prim. MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D. – Gynekologicko-porodnické odd., Nemocnice České Budějovice, a.s.

prim. MUDr. Lubor Mrzena, Ph.D. – Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Nemocnice České Budějovice, a.s.

MUDr. Petr Toufar – Traumatologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.

MUDr. Pavel Burda – ARO, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D. – děkanka, ZSF JU

Mgr. et Mgr. Monika Kyselová, MBA - hlavní sestra, Nemocnice České Budějovice a.s.

Mgr. Lenka Klímová, MBA – pracovní skupina pro vzdělávání, ČAS

PhDr. Martina Šochmanová, MBA – Prezidentka, Česká asociace sester

 

TOPlist