Workshopy

Cílem workshopů, které proběhnou bezprostředně po obědě, je interaktivní formou přiblížit témata, s kterými se setkávají nebo mohou setkat zdravotnící všech specializací:

Workshopy pro lékaře:

  • Racionální přístup k pacientovi s krvácením do GIT
  • Akutní selhání ledvin - kdy ještě stačí farmakologická léčba a kdy je nutná dialýza, nutné kroky před urgentní dialýzou
  • Přístup k pacientovi s polytraumatem pohledem lékařů ARO a Traumatologie
  • Jak na pacienta s podezřením na mozkovou mrtvici

Workshopy pro sestry

  • Jak se racionálně chovat k pacientům s HIV a hepatitidou C
  • Péče o stomii
  • Neklidný pacient s nutností kurtace - co si ještě můžeme dovolit a co je již "mimo"

Workshop pro studenty

  • Workshop prezentačních dovedností