O kongresu

VII. ročník Budějovic Kazuistických se uskuteční nehledě na COVID - 1.10.2020

Aktuality:

Registrace k aktivní účasti do lékařské sekce

Registrace k aktivní účasti do nelékařské sekce

Registrace k pasivní účasti bude spuštěna v srpnu

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

1.10.2020 pořádáme nehledě na proběhlou COVIDovou krizi 7. ročník kongresu Budějovice Kazuistické. Úspěšný 6. ročník přinesl přes 90 sdělení a více než 550 účastníků

Srdečně Vás zveme k účasti na 7. ročníku, který se stejně jako loni odehraje za spolupráce Nemocnice České Budějovice a.s., Zdravotně sociální fakulty JU a ZZS JČK, v krásných prostorách výukového centra fakulty. 

Kongres je stran aktivní účasti určen pro lékaře (u lékařů platí pro aktivní účast hranice do 35ti let včetně) a další odborníky (pracovníky laboratoří, fyzioterapeuty a další), kterým chceme dát možnost prezentovat výsledky své práce dobře uchopitelnou formou kazuistik, porovnat výsledky své práce s kolegy a osahat si způsob prezentování svých pracovních aktivit před tím, než vyrazí na národní a mezinárodní úroveň. Do auditoria zveme zdravotníky všech věkových a profesních kategorií. Lékařská část bude stejně jako loni rozdělena do dvou paralelních sekcí - interní a chirurgické.

Samostatnou sekci budou mít opět i zdravotní sestry a další nelékařské profese, kde není žádné věkové omezení při aktivní ani pasivní účasti. Loni se v této sekci sešlo 130 účastníků a 20 sdělení a úroveň byla velmi vysoká.

Opět se podařilo zapojit v aktivní i pasivní účasti i kolegy ze ZZS JČK. Jejich atraktivní přednášky zazní i letos.

Všechna sdělení budou publikována ve sborníku s vlastním ISBN číslem, všichni aktivní účastníci tak budou mít uznatelnou publikaci. Kongres je akreditován u ČLK, ČAS a u dalších stavovských organizací, účast je tedy honorována kredity do systému celoživotního vzdělávání.

Účast na kongresu je zdarma pro všechny bez výjimky, náklady nese Nemocnice České Budějovice a.s. a ZSF JU.

Další detailní informace naleznete v jednotlivých sekcích těchto stránek.

Těšíme se na vaši účast

Za organizátory - MUDr. Tomáš Hauer

TOPlist