Organizační a vědecký výbor

Organizační výbor kongresu:

Předseda Org. výboru:

  • MUDr. Tomáš Hauer

Čelnové Org. výboru:

  • Bc. Iva Nováková, MBA - tisková mluvčí, Nemonice České Budějovice a.s., kongresová kancelář, Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • Mgr. Blanka Záleská, kongresová kancelář, Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • Mgr. Lenka Klímová, MBA, IKEM, ČAS, garant nelékařské sekce kongresu

 

Vědecký výbor garantuje odbornou úroveň kongresu a hodnotí jednotlivé kazuistiky. Jeho členové předsedají jednotlivým sekcím kongresu.

Předseda vědeckého výboru:

  • Prof. Mudr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D.

Členové vědeckého výboru

TBA...