Kongres v datech‚ číslech a programu

Termín konání: 7.10.2021

Místo konání:

  - v případě příznivé epidemiologické situace: Clarion Congress Hotel České Budějovicem Pražská třída 14, 370 04, České Budějovice

  - v případě nepříznivé epidemiologické situace: OnLine stream z prostor českobudějovického letiště

Parkování:

placené parkovišt kongresového hotelu, v těsné blízkosti jsou parkovací domy Nákupního centra Igy

Deadline registrace k aktivní účasti:

11.7.2021

Deadline pro zaslání abstrakt:

8.8.2021

Otevření regsitrace k pasivní účasti: 

konec srpna 2021