Aktivní účast - lékaři

Aktivní účast je možná pro lékaře do 35ti let včetně. Fyzioterapeuti, pracovníci laboratoří a lékárny nemají pro aktivní účast věkový limit. Lékařská část kongresu je rozdělena do dvou paralelních  sekcí, každá má 4 tématické bloky po 6 přednáškách:

V každé sekci bude odprezentováno 20 - 25 10ti minutových kazuistik s následnou diskuzí. Všechna obdržená sdělení jsou primárně zamýšlena jako kazuistiky, v případě vysokého množství přijatých kazuistik bude Vědeckým výborem vybráno výše uvedené množství do programu prezentace kazuistik, zbylé budou zařazeny do posterové sekce. Vaše práce tak v žádném případě nepijde v niveč.

Rozšířené abstrakty všech přijatých kazuistik budou uveřejněny ve sborníku s vlastním ISBN a budou tak autorům sloužit jako publikace. Vybrané kazuistiky pak budou otištěny v celostátním lékařském periodiku.

Po registraci Vaší kazuistiky je nutné zaslat abstrakt v maximální délce 350 slov. Abstrakt bude součástí materiálu, jež obdrží každý účastník kongresu.

Abstrakt odešlete prosím na email hauer.tomas@gmail.com, do předmětu uveďte přesný název kazuistiky, který odpovídá názvu v registraci. Stejný název je tedy nutné vyplnit i do příslušného pole v registračním formuláři. Registrovat k aktivní účasti na kongresu se můžete po kliknutí na následující odkaz:  

Registrační formulář - přihlášení k aktivní účasti pro lékaře

Deadline pro registraci pro aktivní účast je 19.7.2020, deadline pro zaslání finální podoby abstraktu je 16.8.2020.

TOPlist