Aktivní účast - lékaři

Aktivní účast je možná pro lékaře do 35ti let včetně. Fyzioterapeuti, pracovníci laboratoří a lékárny nemají pro aktivní účast věkový limit. Lékařská část kongresu je rozdělena do dvou paralelních  sekcí, každá má 4 tématické bloky po 6 přednáškách:

V každé sekci bude odprezentováno 20 - 25 10ti minutových kazuistik s následnou diskuzí. Všechna obdržená sdělení jsou primárně zamýšlena jako kazuistiky, v případě vysokého množství přijatých kazuistik bude Vědeckým výborem vybráno výše uvedené množství do programu prezentace kazuistik, zbylé budou zařazeny do posterové sekce (v příppadě prezenční formy kongresu).

Rozšířené abstrakty všech přijatých kazuistik budou uveřejněny ve sborníku s vlastním ISBN a budou tak autorům sloužit jako publikace. Vybrané kazuistiky pak budou otištěny v celostátním lékařském periodiku.

Po registraci Vaší kazuistiky je nutné zaslat abstrakt v maximální délce 350 slov. Abstrakt bude součástí sborníku, jež obdrží každý účastník kongresu. Šablonu k tvorbě abstraktu obdržíte po vaší regsitraci od nás emailem, neposílejte ji prosím jen tak.

Po obdržení šablony po vaší registraci, abstrakt prosím odešlete na email hauer.tomas@gmail.com, do předmětu uveďte přesný název kazuistiky, který odpovídá názvu v registraci. Stejný název je tedy nutné vyplnit i do příslušného pole v registračním formuláři. Registrovat k aktivní účasti na kongresu se můžete po kliknutí na následující odkaz:  

Registrační formulář - přihlášení k aktivní účasti pro lékaře

Deadline pro registraci pro aktivní účast je 28.7.2024, deadline pro zaslání finální podoby abstraktu je 11.8.2024.