Ocenění nejlepších kauistik

Ocenění nejlepších kazuistik

  • Kazuistika lékařů i sester oceněná v každé sekci jako nejlepší vědeckým výborem získá finační cenu 6,000.
  • Kazuistika lékařů i sester oceněná v každé sekci jako druhá nejlepší vědeckým výborem získá finační cenu 4,000.
  • Částkou 4,000 korun budou oceněny i dva nejlepší postery dle vědeckého výboru
  • Několik nejlepších kazuistik bude publikováno v celostátním lékařském periodiku.