Ocenění nejlepších kauistik

Ocenění nejlepších kazuistik

  • Kazuistika lékařů i sester oceněná v každé sekci jako nejlepší vědeckým výborem získá finační cenu 10,000
  • Kazuistika lékařů i sester oceněná v každé sekci jako druhá nejlepší vědeckým výborem získá finační cenu 8,000
  • Kazuistika lékařů i sester oceněná v každé sekci jako třetí nejlepší vědeckým výborem získá finační cenu 5,000